DISCLAIMER
The BLOOOM
Laatst bijgewerkt: 19 december 2018

Op het gebruik van deze website www.theblooom.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

The BLOOOM streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele inforrmatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat The BLOOOM niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. The BLOOOM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen The BLOOOM en de gebruiker van de website onstaan.

E-mail

The BLOOOM garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met The BLOOOM te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. The BLOOOM heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. The BLOOOM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van The BLOOOM zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat The BLOOOM daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

*All prices are exclusive of 21% VAT, unless stated otherwise.

  • Facebook
  • Instagram

website

bestellen

support

SHOP safe!

Payments can be completed by: IDeal, Paypal, bank transfer, cash by appointment in our studio: The Beauty bar. After ordering, our customers are informed in detail about the current status of their order. You will recieve a tracking number to track the order.

The BLOOOM

Boslaan 43

2132 RJ Hoofddorp

Nederland

KVK: 70239487

BTW: NL001727645B77